Vladimír Pavlík

Pseudonym Pav
Datum narození 19.11.1951
Adresa Športová 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Země Slovenská republika
Telefon 0918 623 503
Email vladimirpavlik.pav@gmail.com


Narodil som sa v roku 1951. Vyštudoval som SVŠT na strojníckej fakulte. Postgraduálne štúdium, priemyselný design na VŠT Košice, grafický design na Fakulte architektúry Brno. V roku 1985 som bol prijatý do SFVU a profesionálne som pracoval ako designér pre viacero podnikov.

Kreslený humor mi uverejňovali viaceré časopisy (Smena, Pravda, Roháč, Šport, Televízia,...).

Ilustroval som  8 kníh kresleného humoru, 18 detských omaľovánok, ... Som spoluzakladatel súťažnej prehliadky kresleného humoru Novomestský osteň (1982). Tento rok je XXII ročník.

Zúčastňujem sa medzinárodných súťaží kresleného humoru,získal som 44 ocenení. Som držiteľom dvoch rekordov v kreslení, zapísaných v Slovenskej knihe rekordov. V súčasnosti sa venujem maľbe obrazov a kreslenému humoru.

 

Galerie autora


©1990-2023 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ všechna práva vyhrazena | webdesign proxima design