křest knihy - Neprakta

07.12.2016 | zpět

 Milí přátelé, 

když jsme na jaře roku 2014 všichni oslavovali stoleté výročí  narození Bohumila Hrabala, účastnila jsem se tehdy "narozeninové" oslavy v Nymburku. Úvodní slovo tam přečetl Jiří Teper a bylo to úvodní slovo tak půvabné a tak ryze hrabalovské, že oskarový režisér Jiří Menzel zdvořile Jiřího Tepera požádal o autogram a o jeden výtisk proslovu - dá-li se hrabalovský vodopád myšlenek nazvat tímto strohým, oficiálním slovem.

Možná tehdy vznikl provopočátek myšlenky, která jako malý kamínek kutálející se ze svahu pomalu uvedla do chodu běh věcí příštích.

Jiří Teper mi laskavě nabídl, že mě provede hrabalovským Nymburkem, a jak jsme se tak dlouze domlouvali, kdy procházku s odborným výkladem uskutečníme, namísto procházky po Nymburku se začala rodit kniha. K naší velké radosti je nyní konečně na světě a já vás srdečně zvu na křest. Dovolím si pro vaše potěšení citovat  Jiřího Tepera, který citoval Bohumila Hrabala : " ...hlavně aby to děťátko nebylo blbý, strachoval se vždycky před vydáním nové knihy Bohumil Hrabal ...".

Jistěže nebude, naopak. Je to kniha navýsost půvabná a  lákavý obal nijak nezaostává za obsahem, což nebývá u knih ani lidí pravidlem.

Pozvánka pro vás je v příloze.

Daniela Pavlatová


©1990-2023 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ všechna práva vyhrazena | webdesign proxima design