ČUK a Tapír

13.04.2015 | zpět

Před pár měsíci vznikl klub kreslířů a humoristů Tapír. Tehdy jsem kontaktoval iniciátory, abych se dozvěděl více o záměrech nového uskupení.  Vzájemně jsme se ujistili, že vztah ČUK a Tapíra není konkurenční, i když to tak může být vnímáno a v mnoha ohledech se naše záměry prolínají. Donesly se ke mně některé názory  tapíráků na čukaře a naopak, přičemž se nedá říci, že by zrovna sršely vzájemným respektem. Jeden takový email vzbudil obzvlášť velké vášně, protože byl omylem považován za názor zakladatele Tapíra a tudíž oficiální postoj celého spolku. 
 
ČUK oficiálně na vznik nového spolku nijak nereagoval a nakonec jsme v minulém čísle ČUK-CUKU uveřejnili heslovitý zápis z porady předsednictva, který se dal interpretovat jako nepřátelské gesto vůči Tapírovi.  To vše může budit dojem, že vztahy obou spolků jsou na bodu mrazu. Leč tak se situace nemá, a proto píšu tento text.
 
Začnu tím zmíněným zápisem z porady. Bylo zde zmíněno: zabránit spojování ČUK s Tapírem a jinými organizacemi. Logo ČUK se smí používat jen se souhlasem předsednictva (volná citace).  Bylo tím myšleno, že by nemělo docházet k záměně obou spolků. To, že jsou někteří členové ČUK i členy Tapíra, nebo jiných spolků, může způsobit, že akce pořádané jinou organizací budou chtít používat i záštitu ČUK. Zároveň to neznamená, že nikdo záštitu použít nesmí, pouze to musí být se souhlasem předsednictva. Je to psané obecně vůči jakékoli organizaci. Toto vysvětlení Mirek Vostrý akceptoval.
 
Co se týče vzájemného urážení jednotlivců. S Mirkem Vostrým jsme se o tom bavili a ujistil mě, že takové výpady také odsuzuje a nepodporují žádnou konfliktní atmosféru. Jedná se o výměnu názorů jednotlivců, ne o oficiální postoj obou táborů. To ostatně dokazují i tím, že  na svých stránkách informují o 25. výročí ČUK, o soutěži Vtip měsíce atd.
 
Každý se dívá na humor z jiného úhlu. Směr humoru převažující v Tapíru má jistě širší potenciální čtenářskou obec a mladší autory. Směr převažující v ČUK oslovuje užší skupinu lidí a slaví úspěchy na mezinárodní úrovni. To rozdělení není tak striktní, jak by se mohlo zdát. Nejen, že v každém uskupení jsou autoři s různým přístupem ke kreslenému humoru, ale i jednotliví autoři mohou používat více stylů. Navíc se každý vyvíjí. Nějakým způsobem tvořil, tvoří a za pár let to může být zase jinak. Nebo taky ne.
 
Osobně vidím prostor pro vzájemně prospěšnou symbiózu obou spolků. Zaslechl jsem i názory, že by se oba spolky mohly sloučit, ale tady bych zatím nepropadal přehnanému optimismu. Bude docházet k vzájemnému ovlivňování a bude jen dobře, pokud budou oba tábory otevřené přijímat i jiný pohled na svět. Třeba i kritiku, pokud bude konstruktivní.
 
Rád bych Tapírovi popřál, aby se mu podařil jeho cíl zlepšit pozici kresleného humoru na domácí scéně, udělat z něj opět respektovaný obor a vrátit ho mezi lidi. V těchto cílech se shodneme a může počítat s podporou České unie karikaturistů.
 
Marek Simon
Místopředseda ČUK
 

©1990-2024 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ všechna práva vyhrazena | webdesign proxima design